English | Vietnamese

Single Blog Title

This is a single blog caption

THANK GIVING 2018

Preparing 1,600 spoons and napkins to serve the homeless on Thanksgiving 2108 (11/21/18)

 

Đông về những người không nhà ở ven đường cơ cực ! ( hình mới chụp ở một góc đường Anaheim CL )

Hãy chung tay để sưởi ấm cho những mãnh đời bất hạnh.

( xin liên lạc cho Kimberly Vodang ( 818) 571- 8580 hoặc gửi tịnh tài về :
Warm Heart Mission
PO BOX 1743
ARCADIA C A 91077 – I743
Xin chân thành tri ân và cảm tạ !

Leave a Reply